برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Americas Got Talent
WEB
IMDb 5.8/10 - 8946
در حال پخش - فصل : 15 - قسمت : 25
20 رای 5٫20

رقابت با استعداد هفتگی که در آن مجموعه‌ای از مجریان - از خوانندگان و رقاصان , به کمدین‌ها و اقدامات جدید - رقابت می‌کنند - برای یک جایزه 1 میلیون دلاری

قسمت 25 از فصل 15 اضافه شد

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 0115 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 344.18 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 170.23 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 170.16 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 330.17 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 84.84 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 322.96 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 170.01 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 338.67 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 168.72 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 333.73 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 168.49 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 257.61 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 170.41 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 332.03 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 170.39 MB
ورود به پوشه
فصل 0211 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 331.19 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 333.53 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 333.94 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 342.38 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 245.96 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 169.39 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 257.8 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 254.35 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 256.38 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 140.65 MB
کیفیت : 480p حجم : 112 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 341.95 MB
ورود به پوشه
فصل 0632 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 310.86 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 150.95 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 150.99 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 150.83 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 162.37 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 162.4 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 162.57 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 157.32 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 141.44 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 159.51 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 307.93 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 160.98 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 310.54 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 151.16 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 307.09 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 165.46 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 304.55 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 166.41 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 307.01 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 166.74 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 306.85 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 166.73 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 349.53 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 161.79 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 300.12 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 160.58 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 321.73 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 162.24 MB
قسمت 29
کیفیت : 480p حجم : 311.95 MB
قسمت 30
کیفیت : 480p حجم : 160.61 MB
قسمت 31
کیفیت : 480p حجم : 161.84 MB
قسمت 32
کیفیت : 480p حجم : 350.25 MB
ورود به پوشه
فصل 0731 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 667.87 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 617.48 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 334.41 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 298.49 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 382.11 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 406.38 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 278.24 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 257.47 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 394.48 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 338.45 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 286.41 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 354.17 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 704.82 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 774.37 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 368.55 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 727.51 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 364.69 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 789.49 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 420.16 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 752.87 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 392.67 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 731.54 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 385.3 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 708.97 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 401.54 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 856.3 MB
قسمت 27
کیفیت : 480p حجم : 463 MB
قسمت 28
کیفیت : 480p حجم : 786.64 MB
قسمت 29
کیفیت : 480p حجم : 577.57 MB
قسمت 30
کیفیت : 480p حجم : 513.75 MB
قسمت 31
کیفیت : 480p حجم : 997.77 MB
ورود به پوشه
فصل 0827 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 400.22 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.6 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.88 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.31 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 399.98 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 400.17 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.03 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.67 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.89 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.48 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.03 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 400.86 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.53 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.27 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.75 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 401 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.64 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 400.71 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.86 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 399.84 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.83 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 400.25 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.86 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 399.93 MB
قسمت 25
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.09 MB
قسمت 26
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 400.12 MB
قسمت 27
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 399.79 MB
ورود به پوشه
فصل 0925 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.54 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.78 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.71 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.42 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.41 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.46 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.76 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.37 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.36 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.56 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.85 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 625.73 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.84 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.19 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.74 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 605.51 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 302.2 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 825.39 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 507.19 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 780.82 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 383.35 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.42 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.92 MB
قسمت 24
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.67 MB
قسمت 25
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 712.93 MB
ورود به پوشه
فصل 1026 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 300.36 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 568.6 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 300.91 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 597.26 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 300.69 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 553.71 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 580.31 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 300.38 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 579.28 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 317.59 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 584.64 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 300.42 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 300.31 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 455.75 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 668.41 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 344.78 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 612.61 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 302.83 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 300.91 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 150.76 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 549.17 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 150.82 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 300.81 MB
قسمت 24
کیفیت : 480p حجم : 305.12 MB
قسمت 25
کیفیت : 480p حجم : 572.62 MB
قسمت 26
کیفیت : 480p حجم : 583.92 MB
ورود به پوشه
فصل 1123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 537.3 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 466.49 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 527.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 490.29 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 543.56 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 538.39 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 503.92 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 551.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 512.27 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 512.27 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 591.58 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 554.43 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 550.54 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 586.59 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 513.62 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 300.69 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 636.89 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 586.17 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 299.36 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 268.73 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 633.79 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 513.25 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 323.66 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 291.83 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 563.04 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 312.85 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 581 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 535.48 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 269.6 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 533.1 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 271.48 MB