برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Chicago Fire
WEB-DL
IMDb 7.9/10 - 32718
در حال پخش - فصل : 8 - قسمت : 20
اولین نفر باشید 0٫00

داستان آتش نشانان در شیکاگو , هم در سطح شخصی و هم در سطح حرفه‌ای .

دانلود رایگان سریال Chicago Fire 

قسمت 20 از فصل 08 اضافه شد

کیفیت WEBRip 720p X265 | PSA اضافه شد

کیفیت WEBRip 480p | RMT اضافه شد

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 0124 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 151.01 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.8 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.84 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 151.17 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.99 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.78 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.91 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.73 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.98 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.97 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 151 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.91 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.89 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 151.03 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.96 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.85 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 151.04 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 151.09 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.8 MB
قسمت 21
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.99 MB
قسمت 22
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.97 MB
قسمت 23
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.97 MB
قسمت 24
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.77 MB
ورود به پوشه
فصل 0222 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.9 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.01 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.73 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.87 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.52 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.99 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.73 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.8 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 203.41 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.97 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.93 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.58 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.88 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.03 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.99 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.96 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 151.02 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.38 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.52 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.9 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.88 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 150.87 MB
ورود به پوشه
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 224.44 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.78 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 214.83 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 220.59 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 216.93 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 217.93 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 215.11 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 252.73 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.07 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 222.79 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 199.17 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 173.39 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.99 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.08 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.33 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.01 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.04 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.26 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.43 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 204.51 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.24 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.99 MB
قسمت 23
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.11 MB
ورود به پوشه
فصل 0423 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 233.26 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 231.34 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 219.49 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 228.96 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 208.56 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 221.3 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 209.13 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 212.98 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 191.62 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 213.21 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 191.69 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 198.92 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 198.2 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 150.91 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 151.05 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 201.12 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 150.8 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 206.35 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 208.02 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 150.9 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 191.18 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 150.93 MB
ورود به پوشه
فصل 0522 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 197.42 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.76 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.87 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 200.38 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.75 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.01 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 194.22 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 192.57 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 164.41 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.37 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 177.68 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 176.62 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.03 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.17 MB
قسمت 15
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 224.15 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.57 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 188.73 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.65 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 191.92 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 163.59 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.98 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 217.43 MB
ورود به پوشه
فصل 0621 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 201.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.02 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 210.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 274.44 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 277.09 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 288.86 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 285.44 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 209.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 288.3 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 180.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 285.88 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 181.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 283.33 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 184.15 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 285.5 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 291.48 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 189.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 282.86 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.94 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.41 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 285.44 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 349.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 584.9 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 165.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.55 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 183.31 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.07 MB
قسمت 18
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 156.47 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.75 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 158.05 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 295.26 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.9 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.11 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.96 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 351.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 605.27 MB
ورود به پوشه
فصل 0722 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 169.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 215.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.47 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 223.04 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 292.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 301.15 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.01 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.65 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 236.49 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 300.52 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 168.13 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 213.63 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.06 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.57 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 232.08 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.79 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 205.86 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.91 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 187.77 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 236.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.54 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.29 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 240.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.56 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.35 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 206.32 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.54 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 193.03 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 254.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.77 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 218.5 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 301.9 MB
قسمت 13
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 229.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 229.88 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 302.18 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 137.85 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 170.17 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 290.03 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 179.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.39 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 309.31 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 175.33 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 303.47 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 220.88 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 162.42 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204.52 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 294.42 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 188.55 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 242.63 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 308.22 MB
قسمت 19
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 145.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 184.06 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 292 MB
قسمت 20
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 179.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 225.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 306.55 MB
قسمت 21
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 171.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 219.56 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299.04 MB
قسمت 22
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 182.1 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.12 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 304.03 MB
ورود به پوشه
فصل 0820 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 1080p حجم : 697.19 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.43 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 231.58 MB
کیفیت : 720p حجم : 421.85 MB
قسمت 02
کیفیت : 1080p حجم : 695.86 MB
کیفیت : 480p حجم : 199.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 256.32 MB
کیفیت : 720p حجم : 421.37 MB
قسمت 03
کیفیت : 1080p حجم : 699.29 MB
کیفیت : 480p حجم : 190.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 246.32 MB
کیفیت : 720p حجم : 423.75 MB
قسمت 04
کیفیت : 1080p حجم : 670.92 MB
کیفیت : 480p حجم : 219.53 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 283.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 407.18 MB
قسمت 05
کیفیت : 1080p حجم : 699.14 MB
کیفیت : 480p حجم : 185.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 238.98 MB
کیفیت : 720p حجم : 418.63 MB
قسمت 06
کیفیت : 1080p حجم : 698.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 181.25 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.6 MB
کیفیت : 720p حجم : 391.13 MB
قسمت 07
کیفیت : 1080p حجم : 698.91 MB
کیفیت : 480p حجم : 187.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 242.44 MB
کیفیت : 720p حجم : 402.37 MB
قسمت 08
کیفیت : 1080p حجم : 907.17 MB
کیفیت : 480p حجم : 187.71 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 242.44 MB
کیفیت : 720p حجم : 409.85 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 507.76 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 404.73 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 160.97 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 188.33 MB
کیفیت : WEB 720p حجم : 303.21 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p حجم : 508.41 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 642.87 MB
کیفیت : HDTV 480p حجم : 177.3 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 297.28 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 224.85 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 520.45 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 658.61 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 207.46 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.98 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 264.09 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 687.28 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 848.78 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.4 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.78 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 221.64 MB
قسمت 13
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 517.06 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 630.56 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 197.64 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 297.09 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 254.45 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 508.44 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 651.65 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 186.96 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 296.92 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 237.19 MB
قسمت 15
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 763 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 493.77 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 185.51 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 303.2 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 235.14 MB
قسمت 16
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 522.99 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 584.08 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 172.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 298.02 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 223.21 MB
قسمت 17
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 519.56 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 626.41 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 197.48 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 304.57 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 251.79 MB
قسمت 18
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 521.14 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 584.6 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 183.25 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 305.47 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 232.61 MB
قسمت 19
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 521.44 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 653.06 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 200.73 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 298.03 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 259.27 MB
قسمت 20
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 502.83 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 615.22 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 188.14 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 288.96 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 243.14 MB
4 wins & 20 nominations.
نیوز دات آی ار

2
دیدگاه بگذارید

avatar
1 موضوعات نظر
1 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
2 نویسنده های نظر
Yasinmoses نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
moses
مهمان
moses

سلام ادمین جان سایت به این خوبی تا به حال ندیده بودم خیلی دنبال این سریال با کیفت خوب میگشتم و هیچ سایتی با این کیفتی که شما گذاشتید نداشتن سپاسگزارم از شما

Chicago Fire, دانلود رايگان فصل 8 سريال Chicago Fire, دانلود زيرنويس فارسي فصل هشتم سريال Chicago Fire, دانلود سريال Chicago Fire, دانلود سريال Chicago Fire فصل 08, دانلود فصل 8 سريال Chicago Fire, دانلود فصل هشتم سريال Chicago Fire, دانلود فصل 8 سریال Chicago Fire, دانلود فصل 08 سريال Chicago Fire, دانلود فصل هشتم سريال Chicago Fire با زيرنويس فارسي, دانلود فصل 8 سريال Chicago Fire با لينک مستقيم, پرشين دانلود, فصل 8 سريال Chicago Fire ,سریال Chicago Fire,دانلود Chicago Fire

| | | | | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Chicago Fire بدون سانسور

دانلود سریال Chicago Fire با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+