برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال The Big Bang Theory
Bluray
IMDb 8.1/10 - 691612
تمام شد - فصل : 12 - قسمت : 24
13 رای 8٫54

محوریت مجموعه چند شخصیت نابغه (به اصطلاح «بچه مثبت») است که مهارت‌های اجتماعی کمی دارند. لئونارد هافستادر و شلدون کوپر، که دو دوستِ هم اتاقی هستند و همسایهٔ روبه‌رویی آن‌ها پنی که بازیگری ناموفق و پیش‌خدمت رستوران است و دو دوست غیراجتماعی آن‌ها مهندس هوافضا هاوارد والوویتز و متخصص فیزیک نجومی راجش کوترپالی، ۵ کاراکتر این مجموعه هستند. هوش و نبوغ این ۴ شخصیت مرد و عدم موفقیتشان در روابط اجتماعی در تضاد با کاراکتر پنی است که فردی محبوب و دارای روابط اجتماعی گسترده‌است موجب ایجاد صحنه‌های کمدی در مجموعه می‌شود.

BRRip 720p X265 | PSA اضافه شد(فصل 06)

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 0117 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.90 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.68 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.71 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.45 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.28 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.95 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.76 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.70 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.83 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.51 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.46 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 162.65 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 162.54 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 13
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 14
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 15
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 16
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 17
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
ورود به پوشه
فصل 0223 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.36 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.40 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.40 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.43 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.45 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.53 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.37 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.45 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.40 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.39 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.40 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.42 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.47 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.25 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 159.42 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 159.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 13
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 14
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 15
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 16
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 17
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 18
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 19
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 20
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 21
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 22
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 23
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
ورود به پوشه
فصل 0323 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.34 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.26 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.39 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.51 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.54 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.44 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.50 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.38 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.56 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.49 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.50 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.56 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.35 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.50 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.46 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.53 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 13
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 14
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 15
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 16
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 17
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 18
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 19
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 20
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 21
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 22
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 23
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
ورود به پوشه
فصل 0424 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.26 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.42 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.38 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.42 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.41 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.47 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.48 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.60 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.35 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.63 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.36 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.35 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.38 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.30 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.40 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.48 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 14
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 15
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 16
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 17
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 18
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 19
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 20
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 21
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 22
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 23
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 24
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
ورود به پوشه
فصل 0524 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.37 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.45 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.47 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.46 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.49 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.29 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.34 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.44 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.50 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.30 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.44 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 14
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 15
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 16
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 17
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 18
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 19
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 20
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 21
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 22
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 23
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 24
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
ورود به پوشه
فصل 0624 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.40 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.50 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.35 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.32 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.46 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.34 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.35 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.41 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.24 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.38 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.37 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.43 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.51 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.49 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.31 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.39 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.47 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.35 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.50 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.32 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 160.36 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 160.48 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 14
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 15
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 16
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 17
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 18
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 19
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 20
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 21
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 22
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 23
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
قسمت 24
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 0 bytes
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 0 bytes
ورود به پوشه
فصل 0724 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 149.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 150.08 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 140.61 MB
کیفیت : 720p حجم : 140.53 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 131.48 MB
کیفیت : 720p حجم : 140.66 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 140.67 MB
کیفیت : 720p حجم : 140.61 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 151.66 MB
کیفیت : 720p حجم : 138.12 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 150.62 MB
کیفیت : 720p حجم : 146.23 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 145.49 MB
کیفیت : 720p حجم : 144.69 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 140.37 MB
کیفیت : 720p حجم : 138.80 MB