برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال American Dad!
WEB-DL
IMDb 7.3/10 - 114523
در حال پخش - فصل : 17 - قسمت : 23
30 رای 6٫23

استن اسمیت که برای فعالیت تروریستی کار می‌کند و به طور مداوم در حال آماده‌باش برای فعالیت تروریستی است، به حد افراط می‌رود تا از آسیب آمریکا به آسیب دیدن کند؛ همانطور که در دستور رنگ هشدار دهنده وحشت در یخچال او مشهود است، و هر زمان که نان تست بالا می‌آید، واکنش‌های مفصل زانو در تستر را نشان می‌دهد. خانواده اسمیت علاوه بر همسر استن و فرزند نوجوانش دارای دو عضو غیر متعارف است. راجر، یک فرد فضایی طعنه‌آمیز، که استن را از منطقه ۵۱ نجات داد، از این حقیقت که او اجازه ترک خانه را ندارد عصبانی است، و به همین دلیل او به نوشیدن شراب و سیگار کشیدن کاهش‌یافته است؛ و کلاوس، یک ماهی شهوانی، یک ماهی شور آلمانی؛ و در نتیجه آزمایش C.I.A. به طور جدی اشتباه شده‌است، جایی که the تلاش کرد تا به یک مرد آلمانی یک ماهی بدهد. پسر استن، یک نوجوان dorky است که سعی می‌کند خونسرد باشد. همسر او زندگی گذشته‌اش از رابطه جنسی و مواد مخدر را داشته‌است.

قسمت 23 از فصل 17 اضافه شد

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 0123 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.42 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 72.56 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.57 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.6 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 72.63 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 72.61 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.6 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.64 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 72.48 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 21
کیفیت : 480p حجم : 72.45 MB
قسمت 22
کیفیت : 480p حجم : 72.47 MB
قسمت 23
کیفیت : 480p حجم : 72.57 MB
ورود به پوشه
فصل 0219 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 72.44 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.59 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.51 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 72.51 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 72.57 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.78 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.74 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 72.62 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 72.64 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.61 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 74.88 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 72.6 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 72.56 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.63 MB
ورود به پوشه
فصل 0316 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
قسمت 02
کیفیت : DVDRip حجم : 72.56 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.51 MB
قسمت 04
کیفیت : DVDRip حجم : 72.58 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.62 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.48 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.97 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 72.22 MB
قسمت 10
کیفیت : DVDRip حجم : 72.6 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.53 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.55 MB
قسمت 13
کیفیت : DVDRip حجم : 72.41 MB
قسمت 14
کیفیت : DVDRip حجم : 72.58 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 70.9 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 72.58 MB
ورود به پوشه
فصل 0420 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 74.75 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.52 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.71 MB
قسمت 06
کیفیت : DVDRip حجم : 72.65 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 70.38 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 69.84 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 70.13 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 72.13 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 70.11 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.63 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 70.26 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 70.39 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 70.27 MB
قسمت 16
کیفیت : DVDRip حجم : 70.23 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 70.26 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 70.1 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.18 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 69.74 MB
ورود به پوشه
فصل 0518 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 72.02 MB
قسمت 02
حجم : 70.23 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 70.25 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 70.21 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 70.2 MB
قسمت 06
حجم : 70.16 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 72.03 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 69.88 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 70.2 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 69.86 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 70.23 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 70.17 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 70.23 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 70.3 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.35 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 70.29 MB
قسمت 17
کیفیت : HDTV حجم : 70.18 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 70.24 MB
ورود به پوشه
فصل 0619 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 70.27 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 70.33 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 70.31 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 72.13 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV حجم : 72.58 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 72.3 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV حجم : 72.21 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV حجم : 72.14 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 72.49 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 72.12 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 72.47 MB
قسمت 14
کیفیت : HDTV حجم : 72.51 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 72.54 MB
قسمت 16
کیفیت : HDTV حجم : 72.26 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 70.15 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 72.59 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 72.47 MB
ورود به پوشه
فصل 0718 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 52.36 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 52.08 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 51.47 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 51.5 MB
قسمت 05
حجم : 51.66 MB
قسمت 06
حجم : 51.46 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 51.51 MB
قسمت 08
حجم : 54.12 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 87.98 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 48 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 58.63 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 61.49 MB
قسمت 13
حجم : 53.73 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 58.84 MB
قسمت 15
حجم : 174.9 MB
قسمت 16
حجم : 56.14 MB
قسمت 17
حجم : 77.57 MB
قسمت 18
حجم : 62.15 MB
ورود به پوشه
فصل 0819 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 53.63 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 53.93 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 53.82 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 56.43 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 56.56 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 56.43 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 55.44 MB
قسمت 08
حجم : 50.66 MB
قسمت 09
حجم : 58.42 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 55.41 MB
قسمت 11
حجم : 50.81 MB
قسمت 12
حجم : 60.95 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 55.37 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 50.16 MB
قسمت 15
حجم : 55.49 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 55.56 MB
قسمت 17
حجم : 61.58 MB
قسمت 18
حجم : 69.99 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 55.45 MB
ورود به پوشه
فصل 0920 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 58.99 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 58.82 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 319.89 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 60.4 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 45.76 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 55.36 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 48.88 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 96.63 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 58.29 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 93.82 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 50.01 MB
قسمت 12
کیفیت : 480p حجم : 57.56 MB
قسمت 13
کیفیت : 480p حجم : 56.46 MB
قسمت 14
کیفیت : 480p حجم : 52.53 MB
قسمت 15
کیفیت : 480p حجم : 55.48 MB
قسمت 16
کیفیت : 480p حجم : 54.81 MB
قسمت 17
کیفیت : 480p حجم : 55.23 MB
قسمت 18
کیفیت : 480p حجم : 48.74 MB
قسمت 19
کیفیت : 480p حجم : 55.43 MB
قسمت 20
کیفیت : 480p حجم : 60.33 MB
ورود به پوشه
فصل 1020 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.14 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.1 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.99 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.14 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.75 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.05 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.24 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.14 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.7 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 85.06 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.23 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.28 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.8 MB
قسمت 14
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.21 MB
قسمت 15
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.23 MB
قسمت 16
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.24 MB
قسمت 17
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 86.99 MB
قسمت 18
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.2 MB
قسمت 19
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.26 MB
قسمت 20
کیفیت : Web-dl 480p حجم : 87.1 MB
ورود به پوشه
فصل 1115 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 67.55 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 64.61 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 58.98 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 73.57 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 60.33 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 70.33 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 66.12 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 61.61 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 46.22 MB
قسمت 10
کیفیت : 480p حجم : 59.61 MB
قسمت 11
کیفیت : 480p حجم : 56.33 MB
قسمت 12