برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Outlander
Bluray
IMDb 8.4/10 - 110146
در حال پخش - فصل : 5 - قسمت : 12
8 رای 8٫13

داستان کلیر Randall، یک پرستار مبارزه متاهل از ۱۹۴۵ را دنبال می‌کند که به طور مرموزی به موقع به ۱۷۴۳ باز می‌گردد، جایی که او فورا به دنیایی ناشناخته پرتاب می‌شود که در آن زندگی او تهدید می‌شود. هنگامی که او مجبور شد با جیمی فریزر، یک جنگجوی جوان و رمانتیک اسکاتلندی ازدواج کند، یک رابطه آتشین شعله‌ور شد که قلب کلر بین دو مرد بسیار متفاوت در دو زندگی آشتی‌ناپذیر یافت می‌شود.

قسمت 12 از فصل 05 اضافه شد

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 0116 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 950.98 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 227.01 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 248.57 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 453.66 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 887.2 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.8 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 423.31 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.68 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.84 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.35 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 845.26 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 201.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 220.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 403.42 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 858.31 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.94 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 224.32 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 409.52 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 855.96 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.33 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.64 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 408.35 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 819.27 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 195.6 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 214.11 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 390.87 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 826.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.49 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 394.52 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.04 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 254.71 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 278.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 508.93 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 883.57 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 421.61 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 883.84 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.05 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.04 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 421.75 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 863.24 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 206.15 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 225.61 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 411.91 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 852.95 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 203.62 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 406.94 MB
قسمت 14
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 867 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 206.98 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 226.49 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 413.62 MB
قسمت 15
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 839.19 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 200.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 219.29 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 400.44 MB
قسمت 16
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 874.32 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 208.69 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 228.55 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 417.12 MB
ورود به پوشه
فصل 0213 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 883.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 211.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 231.07 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 421.68 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 876.13 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 209.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 229.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 418.02 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 844.65 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 201.77 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 220.78 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 403.06 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 856.35 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.42 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.9 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 408.54 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 763.01 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 182.22 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 199.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 364.06 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 778.66 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 185.79 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 203.61 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 371.37 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.09 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 266.67 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 291.73 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 532.86 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.89 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.55 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 234.09 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.81 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.81 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.72 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.27 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 880.87 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 210.39 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 230.41 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 420.32 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 826.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.4 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.06 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 394.41 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.03 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.53 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.59 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.29 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 314.68 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 344.5 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 628.82 MB
ورود به پوشه
فصل 0313 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 813.58 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 194.27 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 212.52 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 388.01 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 828.76 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 197.8 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 216.4 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 395.33 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 873.56 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 208.62 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 228.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 416.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.17 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.44 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.51 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.56 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 821.34 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 196.14 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 214.52 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 391.83 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 1.09 GB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 266.1 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 291.02 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 531.69 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 754.49 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 180.03 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 196.99 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 359.9 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 894.19 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 213.43 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 233.45 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 426.55 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 851.23 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 203.19 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 222.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 406.05 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 855.08 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.17 MB
کیفیت : Bluray 720p x265 حجم : 223.3 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 407.94 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 856.99 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 204.66 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 408.89 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 797.55 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 190.48 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 380.5 MB
قسمت 13
کیفیت : Bluray 1080p x264 حجم : 815.49 MB
کیفیت : Bluray 480p x264 حجم : 194.7 MB
کیفیت : Bluray 720p x264 حجم : 389.06 MB
ورود به پوشه
فصل 0413 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 967.43 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 244.08 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 323.34 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 476.41 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 863.51 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 227.39 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 306.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 462.73 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 886.37 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 276.37 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 366.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 491.59 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 905.8 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 249.91 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 332.56 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 502.68 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 868.34 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 243.17 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 328.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 481.94 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 927.27 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 245.52 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 331.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 511.98 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 941.11 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 255.36 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 310.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 503.38 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 858.47 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.89 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 262.72 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 472.31 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 930.59 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 262.98 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 354.49 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 511.6 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 807.17 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 245.74 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 379.99 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 471.68 MB
قسمت 11
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 885.7 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 220.68 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 290.21 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 522.06 MB
قسمت 12
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 840.01 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 245.65 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 364.26 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 491.44 MB
قسمت 13
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 908.04 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 286.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 379.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 532.08 MB
ورود به پوشه
فصل 0512 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1.03 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 784.3 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 269.21 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 486.84 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 379.85 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 707.96 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 768.53 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 228.41 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 415.09 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 299.53 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 791.29 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 851.57 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 244.48 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 463.88 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 317.36 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 743.43 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 659.1 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 189.27 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 435.84 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 244.78 MB
قسمت 05
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 750.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 711.15 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 193.68 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 446.59 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 262.68 MB
قسمت 06
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 726.52 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 221.64 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 479.6 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 286.24 MB
قسمت 07
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 769.68 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 804.45 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 241.86 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 451.21 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 315.15 MB
قسمت 08
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 838.44 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 728.86 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 207.47 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 491.51 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 270.16 MB
قسمت 09
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1.01 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 659.51 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 247.96 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 454.69 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 347.16 MB
قسمت 10
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 1005.57 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 526.46 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 224.2 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 420.85 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 288.84 MB
قسمت 11
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 946.54 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 521.98 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 224.06 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 410.52 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 291.02 MB
قسمت 12
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 2.02 GB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : ?
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 459.36 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 863.74 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 592.62 MB
نامزد ۶ گلدن گلوب. ۲۸ نفر دیگر در ۵۱ نامزدی پیروز شدند.
نیوز دات آی ار

9
دیدگاه بگذارید

avatar
6 موضوعات نظر
3 پاسخ ها این موضوع
1 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
8 نویسنده های نظر
هDARKLIGHTZYasinmaryamمحمد رحمتی نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
king
مهمان
king

اين سريال شاهكاره معتادش

علی
مهمان

سریال فوق العاده خوب و قشنگیه
ممنونم از سایت خوبتون

حق دوست
مهمان
حق دوست

فصل 3 اپیزود 11و 12و 13 x265 میگذارید؟ ممنون.

maryam
مهمان
maryam

سلام محبت کنید سریال Hightown محصول همین شبکه که امروز قسمت اولش پخش شد بذارید

Yasin
مدیر

اضافه میشه عزیز

DARKLIGHTZ
مهمان
DARKLIGHTZ

سلام خدمت اقا یاسین ادمین عزیز خواهش میکنم کیفیت 1080p 10bitرو برای همه فصل ها بزار منتظرم میشه؟؟؟

ه
مهمان
ه

سلام
انکودر tagname رو تاحالا ندیده بودم اختصاصی سایت هست؟

Yasin
مدیر

سلام بله

Outlander, دانلود Outlander, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Outlander, دانلود رایگان سریال Outlander, سریال Outlander کامل , دانلود سریال Outlander با لینک مستقیم, دانلود سریال Outlander با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Outlander 2014 با زیرنویس فارسی,

سریال outlander فصل اول,سریال outlander فصل پنجم,سریال outlander فصل دوم,سریال outlander فصل سوم,سریال outlander دانلود,سریال outlander قسمت اول,سریال outlander فصل چهارم,سریال outlanders,سریال outlander فصل اول قسمت اول,سریال outlander دوبله فارسی,سریال outlander نقد,سریال outlander فصل 3,سریال outlander نماشا,سریال outlander فصل 1,سریال outlander فصل اول قسمت اول نماشا,سریال outlander فصل اول نماشا,سریال outlander داستان,سریال outlander با زیرنویس فارسی چسبیده,سریال outlander انلاین,سریال outlander فصل ۴

| | | | | | | | | |

دانلود سریال Outlander بدون سانسور

دانلود سریال Outlander با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+