برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Wentworth
BluRay
IMDb 8.6/10 - 16473
در حال پخش - فصل : 8 - قسمت : 10
8 رای 8٫63

داستان سریال حول محور اتفاقاتی است که برای زنی به نام "بئا اسمیت" که در یک زندان به علت تلاش برای به قتل رساندن همسرش زندانی شده، رخ می دهد….

قسمت 10 از فصل 8 اضافه شد

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 0110 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.47 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.41 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.5 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.36 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.21 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.33 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.58 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.21 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.32 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.28 MB
ورود به پوشه
فصل 0212 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.41 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.12 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.57 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.23 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.47 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.38 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.05 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.04 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.31 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.22 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.26 MB
ورود به پوشه
فصل 0312 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.33 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.09 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.13 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.3 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.07 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.13 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.14 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.33 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.13 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.05 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.39 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.16 MB
ورود به پوشه
فصل 0412 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.14 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.35 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.18 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.29 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.23 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.4 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.1 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.25 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.41 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.32 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.28 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.36 MB
ورود به پوشه
فصل 0512 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.18 MB
قسمت 02
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.18 MB
قسمت 03
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.35 MB
قسمت 04
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.06 MB
قسمت 05
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.99 MB
قسمت 06
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.2 MB
قسمت 07
کیفیت : Bluray 720p حجم : 350.97 MB
قسمت 08
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.2 MB
قسمت 09
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.35 MB
قسمت 10
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.17 MB
قسمت 11
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351.55 MB
قسمت 12
کیفیت : Bluray 720p حجم : 351 MB
ورود به پوشه
فصل 0612 قسمت
قسمت 01
کیفیت : HDTV 480p حجم : 169.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 200.9 MB
کیفیت : HDTV 720p حجم : 298.91 MB
قسمت 02
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 194.82 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 236.68 MB
قسمت 03
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 174.38 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 208.63 MB
قسمت 04
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 152.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 200.94 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 164.67 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 220.96 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 480p حجم : 153.87 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 213.2 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 480p حجم : 146.62 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 212.8 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p حجم : 143.09 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 201.54 MB
قسمت 09
کیفیت : HDTV 480p حجم : 146.48 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 215.72 MB
قسمت 10
کیفیت : HDTV 480p حجم : 135.3 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 186.87 MB
قسمت 11
کیفیت : HDTV 480p حجم : 151.11 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 199.18 MB
قسمت 12
کیفیت : HDTV 480p حجم : 141.78 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 202.95 MB
ورود به پوشه
فصل 0710 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 173.31 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 237.96 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 158.71 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 227.25 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 138.23 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 189.74 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 141.11 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 187.65 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 136.69 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 204.5 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 150.97 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 231.71 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 129.99 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 222.57 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 154.96 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 223.96 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 132.33 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 199.52 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 162 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 252.19 MB
ورود به پوشه
فصل 0810 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEBRip 1080p X264 حجم : 956.07 MB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 حجم : 499.98 MB
کیفیت : WEBRip 480p X264 حجم : 218.7 MB
کیفیت : WEBRip 720p X264 حجم : 408.41 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 حجم : 271.05 MB
قسمت 02
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 859.04 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 487.8 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 185.54 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 355.01 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 243.11 MB
قسمت 03
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 864.38 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 503.39 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 190.02 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 362.84 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 251.24 MB
قسمت 04
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 817.55 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 464.89 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 174.91 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 335.9 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 230.45 MB
قسمت 05
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 770.22 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 410.05 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178.67 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 332.2 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 226.54 MB
قسمت 06
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 748 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 393 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 317 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 216 MB
قسمت 07
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 709 MB
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 159 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 299 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 204 MB
قسمت 08
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178 B
قسمت 09
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178 B
قسمت 10
کیفیت : HDTV 1080p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 1080p x265 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 178 B
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 178 B
جزو 250 فیلم برتر ای ام دی بی با رتبه 244
17 برد و 56 نامزد.
نیوز دات آی ار

11
دیدگاه بگذارید

avatar
7 موضوعات نظر
4 پاسخ ها این موضوع
1 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
8 نویسنده های نظر
علیfazelزهرهتیناYasin نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
مهدی
مهمان
مهدی

سایتتون عالیه دمتون گرم

aprin
کاربر
aprin

سلام
فصل هشتم شروع شده اگه ممکنه در سایت قرار بدین

ava
مهمان
ava

سلام میبخشید سایت جدیدا خیلی دیر به دیر آپدیت میشه مشکلی پیش اومده؟
و این که اگه میشه فیلم Interstellar (2014) را هم که جدید گروه PSA ریلیز کرده به صورت 10 بیت اونم قرار بدید
ممنون

Yasin
مدیر

اضافه شد

تینا
مهمان
تینا

با سلام و ممنون از سایت خوبتون قسمت دوم از فصل هشتم این سریال نیومده؟

Yasin
مدیر

اضافه شد

زهره
مهمان
زهره

ببخشید چرا برای دانلود زیرنویس دچار مشکل می‌شویم.

Yasin
مدیر

سایت زیرنویس مون خرابه

fazel
مهمان
fazel

سلام قسمت 5 اومده نمیذارین

Yasin
مدیر

اضافه شد

علی
مهمان
علی

سلام اگ امکان داره سریال سریال el marginal رو هم در سایت قرار بدین با تشکر

Wentworth, دانلود Wentworth, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Wentworth, دانلود رایگان سریال Wentworth, سریال Wentworth کامل , دانلود سریال Wentworth با لینک مستقیم, دانلود سریال Wentworth با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Wentworth 2013 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Wentworth 2013, دانلود سریال Wentworth بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Wentworth بدون سانسور

دانلود سریال Wentworth با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+