برای این کار باید وارد سایت شوید
دانلود سریال Yellowstone
WEBRip
IMDb 8.5/10 - 20029
در حال پخش - فصل : 3 - قسمت : 10
4 رای 9٫75

داستان سریال درباره خانواده کشاورزی در مونتانا میباشد که باید از خود در برابر دشمنان محافظت کنند و …

قسمت 10 از فصل 3 اضافه شد

به علت به وجود آمدن مشکلی در سیستم اشتراکی مجبور شده ایم آن را به حالت تعلیق در بیاوریم
حدود 400 کاربر و 100 تراکنش موفق در سیستم ثبت شده است بنده از کاربران عزیز درخواست می کنم مبلغ واریزی خود را به عنوان حمایت از تیم پرشین دانلود در نظر بگیرند
ورود به پوشه
فصل 019 قسمت
قسمت 01
کیفیت : 480p حجم : 460.26 MB
کیفیت : 720p حجم : 836.92 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 539.86 MB
قسمت 02
کیفیت : 480p حجم : 224.84 MB
کیفیت : 720p حجم : 396.8 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 254.91 MB
قسمت 03
کیفیت : 480p حجم : 211.24 MB
کیفیت : 720p حجم : 445.86 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 245.6 MB
قسمت 04
کیفیت : 480p حجم : 231.56 MB
کیفیت : 720p حجم : 397.11 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 281.67 MB
قسمت 05
کیفیت : 480p حجم : 213.57 MB
کیفیت : 720p حجم : 476.1 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 251.57 MB
قسمت 06
کیفیت : 480p حجم : 195.31 MB
کیفیت : 720p حجم : 313.41 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 235.58 MB
قسمت 07
کیفیت : 480p حجم : 212.46 MB
کیفیت : 720p حجم : 451.46 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 249.76 MB
قسمت 08
کیفیت : 480p حجم : 200.23 MB
کیفیت : 720p حجم : 381.03 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 291.02 MB
قسمت 09
کیفیت : 480p حجم : 198.13 MB
کیفیت : 720p حجم : 346.59 MB
کیفیت : 720p x265 حجم : 234.84 MB
ورود به پوشه
فصل 0210 قسمت
قسمت 01
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 687.74 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 224.58 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 261.41 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.63 MB
قسمت 02
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 688.35 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 238.22 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 274.19 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 349.85 MB
قسمت 03
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 689.78 MB
کیفیت : HDTV 480p x264 حجم : 202.98 MB
کیفیت : HDTV 720p x265 حجم : 233.34 MB
کیفیت : HDTV 720p x264 حجم : 350.66 MB
قسمت 04
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 670.74 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 234.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 284.82 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 341.04 MB
قسمت 05
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 656.4 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 204.15 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 235.78 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 331.59 MB
قسمت 06
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 718.08 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 233.44 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 275.57 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 362.71 MB
قسمت 07
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 704.16 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 196.32 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 226.88 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 355.78 MB
قسمت 08
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 697.72 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 183.94 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 210.54 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 352.46 MB
قسمت 09
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 625.18 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 183.13 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 211.67 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 375.53 MB
قسمت 10
کیفیت : Web-dl 1080p x264 حجم : 691.01 MB
کیفیت : Web-dl 480p x264 حجم : 178.2 MB
کیفیت : Web-dl 720p x265 حجم : 216.87 MB
کیفیت : Web-dl 720p x264 حجم : 400.5 MB
ورود به پوشه
فصل 0310 قسمت
قسمت 01
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.73 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.44 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 518.58 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 222.1 MB
کیفیت : WEBRip 480p | RMT حجم : 173.35 MB
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 760.04 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 482.26 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 196.35 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 352.54 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 273.18 MB
قسمت 02
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 894.24 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 560.55 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 239.01 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 429.68 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 322.71 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.98 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.48 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 577.02 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 245.99 MB
قسمت 03
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 700.8 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 452.66 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 180.21 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 322.76 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 255.79 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.71 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.39 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 492.2 MB
کیفیت : WEBRip 70p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 221.27 MB
قسمت 04
کیفیت : WEB 1080p x264 حجم : 919.41 MB
کیفیت : WEB 1080p x265 حجم : 579.35 MB
کیفیت : WEB 480p x264 حجم : 231.43 MB
کیفیت : WEB 720p x264 حجم : 421.19 MB
کیفیت : WEB 720p x265 حجم : 325.38 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 3.2 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.7 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 598.75 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 272.34 MB
قسمت 05
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 807.06 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 517.85 MB
کیفیت : WEBRip 480p x265 حجم : 209.47 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 376.44 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 292.58 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.92 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.5 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 531.19 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 242.94 MB
قسمت 06
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 645.06 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 416.32 MB
کیفیت : WEBRip 480p x265 حجم : 173.42 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 308.74 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 241.38 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.5 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.22 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 435.15 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 204.38 MB
قسمت 07
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 692.3 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 429.3 MB
کیفیت : WEBRip 480p x265 حجم : 183.57 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 325.52 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 250.02 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.85 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.37 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : ?
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 212.07 MB
قسمت 08
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 793.1 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 499.94 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 203.54 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 366.66 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 281.26 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.97 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.48 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 489.77 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 228.18 MB
قسمت 09
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 838.34 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 500.29 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 206.71 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 373.94 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 284 MB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 525.93 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 229.2 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 2.93 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.55 GB
قسمت 10
کیفیت : WEBRip 1080p x264 حجم : 769.88 MB
کیفیت : WEBRip 1080p x265 حجم : 476.61 MB
کیفیت : WEBRip 480p x264 حجم : 201.01 MB
کیفیت : WEBRip 720p x264 حجم : 360.28 MB
کیفیت : WEBRip 720p x265 حجم : 274.68 MB
کیفیت : WEB-DL 1080p AMZN | NTb حجم : 3.21 GB
کیفیت : WEB-DL 720p AMZN | NTb حجم : 1.49 GB
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA حجم : 517.2 MB
کیفیت : WEBRip 720p X265 10Bit 2CH | PSA حجم : 241.51 MB
2 برنده و 4 نامزد.
نیوز دات آی ار

18
دیدگاه بگذارید

avatar
10 موضوعات نظر
8 پاسخ ها این موضوع
0 دنبال کنندهگان
 
بیشترین اظهار نظر ها
داغ ترین موضوعات نظر
10 نویسنده های نظر
alireza79aminزهرهMEHDI2264امیر نویسندگان نظرات اخیر
  مشترک شدن  
جدیدترین قدیمی ترین بیشترین رای ها
اطلاع از
نیروانا
مهمان
نیروانا

بقیه سریال هیا کوتاه شبکه استریم Quibi را هم بزارید همشون پخش شده و کم حجم هم هستن براتون اسم و لیست ت را عزیزان آماده کردم
The Stranger 2020
https://www.imdb.com/title/tt10681780/

#Freerayshawn 2020
https://www.imdb.com/title/tt10308554/

When the Streetlights Go On
https://www.imdb.com/title/tt2140663/

50 States of Fright
https://www.imdb.com/title/tt9104072/

Dummy
https://www.imdb.com/title/tt10122474/

Yasin
مدیر

سلام
فعلا تورنتی در ترکر هایی که در اختیار داریم هیچی منتشر نشده ، این شبکه در اپلیکیشن منتشر میشه واسه همین فایل تورنتش پیدا نمیشه که ما ازون به عنوان سورس استفاده کنیم تا به 5 کیفیت انکد کنیم

نیروانا
مهمان
نیروانا

تمامی عنواوان بالا ادمین جان توسط سورس WELP ریلیز شدن همون سورسی که سریال Most Dangerous Game را هم ازاش قرار دادید

Yasin
مدیر

سلام
حله تا اخرشب اضافه میکنم

Maryam
مهمان
Maryam

لطفا واسه قسمت 4 psa هم بذارید ممنون

Yasin
مدیر

سلام بزودی اضافه میشه ، منتظر سرور جدید هستیم

امیر
مهمان
امیر

سلام خسته نباشید فصل ۳ این سریال انکودر Pahe نداره؟

Yasin
مدیر

بله داره
ولی خودمون انکد میکنیم و pahe اضافه نمیکنیم

MEHDI2264
کاربر
MEHDI2264

درود قسمت 9 فصل 3 کی انکود NTb براش میاد ؟

Yasin
مدیر

ممنون بابت اطلاع ، اضافه شد

زهره
مهمان
زهره

خیلی ممنون از سایت خوبتون. لینک زیر نویس مشکل دارد. پیام خطا می دهد.

amin
مهمان
amin

لطفا psa قسمت آخرم بذارید

alireza79
کاربر
alireza79

فصل سه قسمت هفت. این قسمت خرابه:
کیفیت : WEBRip 1080p X265 10Bit 6CH | PSA

زهره
مهمان
زهره

سلام. ببخشید چرا قسمت هشت، نه و ده از فصل سه، زیر نویس ندارد؟

MEHDI2264
کاربر
MEHDI2264

درود،پوزش بخاطر اینکه برای قسمت 9 هم گفتم خواهشا انکود NTb قسمت 10 رو هم بزارید.سپاس

MEHDI2264
کاربر
MEHDI2264

این سریال داره به جمع بهترین سریال های تاریخ وارد میشه. از مدیریت سایت تشکر می کنم به خاطر قرار دادن انکود عالی NTb .

Yasin
مدیر

خواهش دوست عزیزم

Yellowstone, دانلود Yellowstone, دانلود, پرشین دانلود, دانلود سریال Yellowstone, دانلود رایگان سریال Yellowstone, سریال Yellowstone کامل , دانلود سریال Yellowstone با لینک مستقیم, دانلود سریال Yellowstone با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Yellowstone 2018 با زیرنویس فارسی, دانلود سریال Yellowstone 2018, دانلود سریال Yellowstone بدون سانسور,

| | | | | | | | | | | |

دانلود سریال Yellowstone بدون سانسور

دانلود سریال Yellowstone با زیرنویس فارسی

دانلود سریال با کیفیت 2160p 1080p 720p 480p

محیطی دلنشین برای کسانی که می خواهند از اوقات سرگرمی خود لذت ببرند پرشین دانلود
آدرس بدون فیلتر Perdl1.clubصفحه اینستاگرام ما
+